เลือกหน้า

รายละเอียดการใช้งานชุดตรวจโควิด-19

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test

Colloidal Gold (Nasal specimen)

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Colloidal Gold (Nasal specimen) เป็นชุดตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 ชนิดตรวจหาแอนติเจน ใช้หลักการอิมมูโนโครมาโทกราฟี โดยมีการติดสลากแอนติบอดีด้วยอนุภาคทองคํา (colloidal gold) เพื่อตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ SARS-CoV-2 เชิงคุณภาพจากตัวอย่างสารคัดหลั่งในโพรงจมูกที่เก็บจากผู้เข้าข่ายติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 ชุดตรวจนี้สามารถใช้ตรวจด้วยตนเองได้

สนใจสอบถาม - สั่งซื้อ ติดต่อเราได้ที่

Product Detail

คู่มือการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง
(COVID-19 Antigen test self-test kits)

ชื่อสินค้า (Name Product):

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Colloidal Gold (Nasal specimen)​

ตัวอย่างทดสอบ (Specimen):

Nasal Swab

บรรจุ (Pack Size):

1 กล่อง บรรจุชุดทดสอบสำหรับใช้ตรวจได้ 1 ครั้ง ( 1 Test/Box)

การเก็บรักษา (Storage):

2 – 30 องศาเซลเซียส

อายุการใช้งาน (Shelf Life):

ประมาณ 24 เดือน นับจากวันผลิต (ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์)

ความแม่นยำสูง (High Accuracy):

Sensitivity 95.5% และ Specificity 99.6% 

เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี:

T  6400444

ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนจาก อย. ไทย (Thai FDA)

ผ่านการตรวจประเมินประสิทธิภาพโดย รพ. รามาธิบดี

สามารถตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยตัวเอง ได้ที่บ้าน สะดวก และรวดเร็ว ทราบผลภายใน 15 นาที ด้วยการเก็บตัวอย่างตรวจแบบ Nasal Swab คือ สวอบที่โพรงจมูกทั้งสองข้าง

ชุดตรวจโควิดของเราเป็น ชุดตรวจโควิดที่ผ่านอย ประชาชนสามารถหาซื้อชุดตรวจได้ ในร้านขายยา สถานพยาบาล ที่ได้รับอนุญาต รวมถึงร้านค้าทั่วไป และผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ LINE ID: @littledome หรือ คลิกแอด https://lin.ee/AgvE9Lk

*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ ก่อนใช้

ขั้นตอนการตรวจ

การแปลผลการทดสอบ

ข้อควรระวัง

Q&A คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ชุดตรวจ COVID-19 Antigen test self-test kits

แม่นยำแน่นอนครับ ชุดตรวจโควิด-19 ของเรานั้น มีความแม่นยำสูงมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

     – ผลทดสอบจากผู้ผลิต คือ ความไวเชิงวินิจฉัยเท่ากับ 95.5% ความจำเพาะเชิงวินิจฉัยเท่ากับ 99.6% 

โดย ชุดตรวจของเราผ่านเกณฑ์การทดสอบหรือวิเคราะห์ที่ อย.ไทย เป็นผู้กำหนด คือ ความไวเชิงวินิจฉัยต้อง มากกว่าหรือเท่ากับ 90% ความจำเพาะเชิงวินิจฉัย มากกว่าหรือเท่ากับ 98% 

ใช้ตรวจด้วยตนเองได้ครับ ชุดตรวจโควิด-19 ของเราเป็นแบบ Antigen Test Kits และขึ้นทะเบียนผ่าน อย.ไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสามารถตรวจด้วยตนเองได้ 

ใช้ง่าย ทำทุกขั้นตอนเสร็จภายใน 5 นาที และสามารถอ่านผลได้ใน 15 นาที แต่ห้ามอ่านผลหลังเกิน 20 นาทีไปแล้ว

ใช้ได้ 1 ครั้ง

ชุดตรวจโควิด-19 ของเรา 1 กล่อง บรรจุชุดทดสอบและอุปกรณ์สำหรับใช้ทดสอบ 1 ครั้ง 

ห้ามนำมาใช้ซ้ำ ไม่ว่าจะส่วนใดของชุดทดสอบก็ตาม

สามารถใช้ได้ทุกครั้งเมื่อคิดว่าตนเองมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโควิด-19 ไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ตาม

หรือหากทราบระยะเวลาเสี่ยงที่แน่ชัดก็แนะนำให้ตรวจหลังเสี่ยง หรือสัมผัสเชื้อมาแล้ว 5-7 วัน

หรือสามารถใช้ตรวจเช็คตนเองว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้วหรือไม่ ได้ทุก ๆ สัปดาห์

เกร็ดความรู้

ทำไมถึงควรเลือกซื้อ ชุดตรวจโควิดที่ผ่านอย ไทย ?

ท่ามกลางสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่ระบาดในไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขได้ เห็นชอบ และลงมติอนุญาตให้ประชาชนสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองได้ โดยเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น และต้องเป็น ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test  Kit เท่านั้น ควรเลือกใช้ให้ถูกประเภท ถูกวิธี

และชุดตรวจดังกล่าวนั้น ต้องเป็นชุดตรวจที่นำเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านกระบวนการตรวจสอบและอนุญาตจากอย.ไทย อย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น ไม่ควรสั่งซื้อมาเอง หรือหลงเชื่อผู้ที่นำมาจำหน่ายผ่านออนไลน์ที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัท หรือเป็นบริษัทจำหน่ายเอง ทั้งนี้ต้องพิจารณาให้ดีว่าเป็นตัวแทนจริงหรือไม่ 

โดย ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ได้ประกาศชัดแล้วว่า “ชุดตรวจ Antigen Test Kit ว่า ชุดตรวจดังกล่าวเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ไม่อนุญาตให้ขายทางออนไลน์ ตามตลาดนัด ตามร้านสะดวกซื้อ แต่จะซื้อได้ในร้านขายยาที่มีเภสัชชกรประจำ เพราะต้องมีการตรวจสอบเรื่องคุณภาพและที่มาที่ไป และจะต้องมีคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจว่าผลตรวจเป็นเช่นนี้แล้วจะเป็นอย่างไร”

แต่ในปัจจุบันนี้ ได้มีการอนุญาตให้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และร้านค้าทั่วไปได้แล้ว แต่ให้เลือกชุดตรวจที่นำเข้ามาอย่างถูกต้อง มีอย.ไทย และเป็นสินค้าจากบริษัทผู้ขออนุญาตเท่านั้น

หรือแนะนำ เพื่อความสบายใจหาซื้อจากร้านขายยาใกล้บ้านดีที่สุด การที่จะต้องซื้อจากร้านขายยา ก็เพื่อให้ทราบที่ไปที่มาของชุดตรวจ หากเกิดปัญหาใดขึ้น จะได้สามารถติดต่อกับทางผู้นำเข้าได้ง่ายขึ้น และมั่นใจได้แน่นอนว่า ชุดตรวจนั้นเป็นแบบเดียวกับที่ผ่านอย. ไทย จริง ๆ  เป็นล็อตการผลิตที่มีคุณภาพจริง ไม่ใช่ว่าแอบอ้างเลขอย.ไทย ของผู้นำเข้า แต่สินค้ากลับไม่มีคุณภาพ นอกจากนี้สาเหตุที่ต้องซื้อผ่านร้านขายยา ก็เพราะว่าเภสัชกรจะสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับชุดตรวจ วิธีใช้งานที่ถูกต้อง การกำจัดทิ้งหลังใช้งาน และข้อปฏิบัติเมื่อทราบผล

 

จะสามารถหาซื้อ ชุดตรวจโควิดที่ผ่านอย ไทย ได้อย่างไร

วิธีที่ 1 การสืบค้นรายชื่อ ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง โดยสามารถเข้าไปสืบค้นได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เมื่อพบกับรายชื่อ ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง และรายชื่อบริษัทที่นำเข้า มาอย่างถูกต้องแล้ว หากถูกใจชุดตรวจของบริษัทใด ให้ค้นหาเว็บไซค์ของบริษัทนั้น เพื่อที่จะเข้าไปดูว่า ชุดตรวจของเขามีจำหน่ายที่ใดบ้าง จะได้ไปหาซื้อมาตรวจและมั่นใจว่า ได้ใช้ ชุดตรวจโควิดที่ผ่านอย ไทย จริง

วิธีที่ 2 ไปที่ร้ายขายยา และสอบถามว่ามีชุดตรวจ โควิด-19 ขายไหม ? แนะนำให้เลือกซื้อกับทางร้านขายยาที่ไว้ใจได้ หากเป็นร้านขายยาที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะจำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 ที่ติดต่อโดยตรงกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ไทย

วิธีที่ 3 สั่งซื้อจากบริษัทผู้นำเข้าชุดตรวจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยตรง

Little Dome

Technology For Life
Adress : LITTLE DOME CO., LTD. Pathum Thani, Thailand